‘Surları koruyacak projelere ihtiyacımız var’

  • 14:17 23 Ekim 2020
  • Kültür Sanat
DİYARBAKIR - Sur’u yeniden inşa etme projesinin tarihi dokuya zarar verdiğine dikkat çeken TMMOB-İKK, “Diyarbakır surları ortak hafızamız, ortak mirasımızdır. Surlarımıza çakılacak her çivinin takipçisi olacağız” dedi.
 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi surları onarma projesi ile ilgili Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurumu (TMMOB-İKK) basın açıklaması yaptı. Dağkapı Meydanı’nda yapılan açıklamayı TMMOB-İKK adına İKK sekreteri Doğan Hatun okudu.
 
‘Yapılmak istenen kimliksizleştirme politikasıdır’
 
Sur ilçesinin bin yıllardır farklı medeniyetlere tanıklık ettiğinin belirtildiği açıklamada, tarihi ve kültürel miras olan bu alanlardaki izlerin silinmesine dönük kimliksizleştirme ve talan politikası söz konusu olduğu vurgulandı. Bu politikayı uygulayan zihniyetin farklılıkları yok sayarak her alanı ranta çevirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu yaklaşım koruma ve geliştirme kültürü yerine, yok eden-tahrip eden, Kentsel Sit Alanı olan Suriçi bölgesinde yıkılan tescilli ve tescile değer tarihi -kültürel yapılara ait taşların dahi çalınması pratiğini ortaya çıkarmıştır” ifadeleri kullanıldı. 
 
‘Doğayı korumak asıl hedef olmalı’
 
Sur’da 2015 yılında bu yana yıkım ve talan projesi yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, “2015 yılında bölgedeki çatışma ortamı gerekçe gösterilerek Suriçi Bölgesi insansızlaştırılmış, tarihi dokusu değiştirilmiş ve tabiri yerindeyse ucube yapılar yapılmıştır. 2018 yılında Diyarbakır valisi ve kayyımı millet bahçesi adı altında Hevsel bahçelerine müdahalenin yolunu açmıştır. Bu sebepledir ki sur duvarlarının yeniden inşa edileceği beyanın olabilirliği bizlerde ciddi endişeler yaratmıştır. Var olanı en sade ve doğru biçimiyle korumak asıl hedef olmalıdır. Bu yeniden inşa çalışmaları süresince dünya mirası olan Diyarbakır surlarının tahrip edilmeden yapılabilmesinin mümkün olmadığını biliyoruz” diye kaydedildi.
 
‘Surları koruyacak projelere ihtiyacımız var’
 
Son olarak açıklamada şöyle denildi: “Bu sebeple valilerin hayali projelerine değil Surları olduğu gibi koruyacak ve geleceğe aktaracak projelere ihtiyacımız vardır. Diyarbakır surları ortak hafızamız, ortak mirasımızdır. Surlarımıza çakılacak her çivinin takipçisi olacağımızı buradan tekrar kamuoyuna duyuruyoruz.”